Protazy

Protazy czyli Baltazar Brzechalski jest woźnym, sługą Sopliców. Starszy człowiek, przywiązany do tradycji, dumny ze swojego stanowiska i dobrze znający prawo. Zostaje posłany przez Sędziego do zamku ze skargą na Hrabiego i Gerwazego. Kiedy spór zostaje zażegnany, nawiązuje przyjaźń z Gerwazym.

Źródło: streszczenia.pl